OFF GRID SISTEM

OFF GRID sistem (ostrovni sistem) je dizajniran za lokacije koje nemaju mogućnost priključka na strujnu  mrežu. Ovakvi sistemi se koriste na primer na vikendicama, eko-kućicama i farmama. Solarni fotonaponski paneli – PV moduli konvertuju sunčevu svestlost u električnu energiju, a izlazni napon je od 230 V sa mogućnošću uključenja potrošača kao to su sijalice, punjači, radio, lap top, TV, bušilica na akumulator i sl. Energija dobijena iz fotonaponskih panela generiše se u baterijama velikih kapaciteta bez održavanja.

 22222

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri