Fotonaponski sistemi

Fotonaponski sistemi

Obnovljivi izvori energije su trenutni trend i nadamo se da će biti i u budućnosti. Sa porastom populacije i smanjenjem rezervi nafte i prirodnog zemljanog gasa, istraživanja i razvoj se sve više fokusiraju na oblast obnovljivih izvora. Fotonaponski sistemi ili drugim rečima, solarni sistemi mogu se naći na ravničarskim poljima i krovovima kuća kao i industrijskim objektima. Pretvaranje sunčeve svetlosti u električnu energiju omogućeno je putem fotonaposkih panela raznih veličina i performansi. Sa instalaciom ovakvih rešenja imamo višegodišnje iskustvo a zajedno smo realizovali projekte sa instaliranim kapacitetom više od 90 MW.

Zemljane instalacije

Zemljane instalacije su smeštene na otvorenom. Pri instaliranju i projektovanju velikih solarnih elektrani uzimamo u obzir veliki broj faktora kao što su nagib konstrucije i orijentacija elektrane u odnosu na strane sveta.

Solarni park predstavlja ekološki izvor energije, koji funkcionisanjem ne opterećuje životnu sredinu emisijama CO₂ a sposoban je da snabdeva celo selo ili manji grad. Portfilijo naših usluga obuhvata izradu studije izvodljivosti projekta, izradu kompletne projektne dokumentacije, zastupanje klijenata pred državnim organima, instalaciju solarne elektrane, povezivanje u mrežu, monitoring i kompletan servis.

Krovne instalacije

Istraživanje i razvoj fotonaponskih panela, prilagođavanje zakonodavstva ka većem korišćenju solarne energije, to su činjenice, zahvaljujući kojim su fotonaponski sistemi postali pristupačni. Na krovovima kuća, malih firmi ili velikih preduzeća izrastaju solarne elektrane koje vlasnicima obezbeđuju energetsku samodovoljnost. Fotonaponski sistem na krovu porodične kuće pokriva veliki deo potrošnje prosečnog domaćinstva. Sa instalacijama ovih sistema imamo bogato iskustvo a naše zadovoljne klijente naći ćete ne samo u zemlji već i u inostranstvu.

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri