Biogas postrojenja

KAKO NASTAJE BIOGAS?

Biogas je mešavina ugljen dioksida i metana. Nastaje tamo gde kde se razlaže organski materijal bez prisustva kiseonika (anaerobno), na primer, u digestivnom traktu stoke. Ako se ovakav proces verno imitira, biogas se može iskoristiti za različite namene. Kogeneraciona jedinica menja energetski bogat biogas na električnu energiju i toplotu. Dok proizvedena električna energija dospeva u javnu mrežu, dobijenu toplotnu energiju moguće je koristiti za grejanje štala, stambenih zgrada ili industrijskih postrojenja.

Kao ulazne sirovine za proizvodnju biogasa pogodne su, između ostalih obnovljivih sirovina, i kukuruz, trava, raž. Ali se mogu iskoristiti i druge biljke, kao što su na primer suncokret ili šećerna repa. Takođe,biogas se može proizvesti i iz čvrstog i tečnog đubriva. A na kraju, i organski otpad je jedan od mogućnosti, koji inače nema drugu upotrebu. Zato što se ulazne sirovine sastoje većinom iz vode, u procesu fermentacije poprime tečni oblik. Nakon potpunog raspada ulaznih supstrata, u rezervoarima ostaje visoko kvalitetno tečno đubrivo. Ciklus azota se zatvara primenom đubriva na poljima.

Ako želite proizvoditi biogas sa uspehom i ekonomično, potreban vam je partner, koji zna brzo i pravilno reagovati. Naši klijenti ocenjuju efikasnost još kod planiranja konstrukcije, kao i kod podrške funkcionisanja biogas postrojenja. IMAO electric može vam ponuditi kompletan paket usluga kako bi ste zaštitili svoju investiciju.


 

Projektovanje

Analiza rentabilnosti

• Predlog biogas postrojenja (veličina rezervoara, ulaz/izlaz iz biogas postrojenja)
• Finansijski aspekti
• Analiza rentabilnosti (likvidnost/rentabilnost)

Planiranje i regulatorna podrška

• Plan biogas postrojenja sa mogućnošću dodatnog povećanja učinka
• Podrška prilikom nabavljanja dozvola
• Podrška kod planiranja upotrebe biogasa i električne energije

 


Implementacija projekta

Faza projektovanja

• Izgradnja i montaža

 

Početna kontrola

• Tehnička i biološka podrška postrojenja

• Obuka rukovaoca

 

Tehnički servis i održavanje

• Obezbeđeno održavanje
• Daljinski nadzor
• 24 časa otvorena linija - hotline
• Proces evaluacije

Tipovi biogas postrojenja

Biogas postrojenja osnovane na poljoprivrednoj proizvodnji

Biogas postrojenja su dizajnirana kao jednostepena ili dvostepena sa mezofiličkom fermentacijom. Kod jednostepenih biogas postrojenja razlaganje substrata protiče samo u jednom fermentoru. Kod dvostepenih postrojenja proces razlaganja protiče u fermentoru i u kofermentoru.

Za biogas postrojenja, kod kojih se ulazne supstance sastoje prevashodno od silaže kukuruza ili trave, generalno se koristi dvostepeni sistem. Dvostepeno postrojenje obezbeđuje više vremena za reakcije, pri čemu su bakterije u kofermentoru na istoj bazi kao i bakterije u fermentoru.

Dvostepeno biogas postrojenje omogućuje povećanje maksimalne iskoristivosti gasa ulaznih sirovina za 20%. Pored toga, dvostepeni proces obezbeđuje i veću stabilnost procesa. Tako na primer, ako se  neodgovarajućim doziranjem sirovina poveća  vrednost kiselina u fermentoru, ravnoteža se može postići povratnim crpenjem iz kofermetnora.

Biogas postrojenja povezana sa farmama često koriste đubrivo, koje se lakše razgrađuje od silaže. Generisan biogas najčešće se koristi za kombinovu proizvodnju električne energije i toplote u kogeneracionim jedinicama. Alternativno, biogas može biti očišćen do kvaliteta koji se može uporediti sa prirodnim gasom. Biogas postrojenja u rasponu od nekoliko megavata, kombinovana sa tretmanom biogasa, mogu u narednim godinama činiti značajan deo čiste i samodovoljne proizvodnje energije.

Biogas postrojenja za preradu biootpada

Anaerobna fermentacija biootpada donosi ekološke i socijalno-ekonomske koristi.Kompanija pozdravlja biootpad kao izvor energije, umesto gomilanja otpada na deponijama. Tokom fermentacije ne nastaje samo biogas, već je biootpad promenjen na digestat, koji je ujedno kvalitetno poljoprivredno đubrivo.

Biootpad može nastati iz bezbroj izvora, kao što su domaćinstva, prehrambena industrija, klanice, itd. Zato su biogas postrojenja dizajnirana u skladu sa realnom potrebom. Prijem otpada, skladištenje, dezintegracija i sanitacija se predlažu  na osnovu očekivanog iznosa i karakteristika sirovina. Ovako tretiran otpad se koristi kao input za dvostepeno biogas postrojenje.

View the embedded image gallery online at:
http://imao.rs/biogas-postrojenja-imao#sigFreeId57eb434164

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri